Aktualności
Rekrutacja do II grupy Uczestników Projektu pn. „Praca – szansą na rozwój osobisty”

Rekrutacja do II grupy Uczestników Projektu pn. „Praca – szansą na rozwój osobisty”

Informujemy, że w dniu 24.05.2022r. rozpoczęliśmy nabór do drugiej grupy
Uczestników Projektu pn. „Praca – szansą na rozwój osobisty”.  Prosimy o
składnie dokumentów do dnia 03.06.2022r.  Aby zgłosić swój udział w
projekcie należy złożyć w biurze projektu przy ul. Wyspiańskiego 2, I
piętro, pok. nr 10, 35-111 w Rzeszowie następujące dokumenty:
1.    Formularz zgłoszeniowy do Projektu
2.    Oświadczenie zbiorcze
3.    Aktualne zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej ( z
Powiatowego Urzędu Pracy lub Zaświadczenie z ZUS).

Skip to content