Oferta

Wszystkie programy naszych szkoleń zostały przygotowane i opracowane przez doświadczonych ekspertów. W trakcie szkoleń  przekazują wiedzę, rozwijają umiejętności, kształcą postawy uczestników zajęć oraz dzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem zawodowym.

  1. Indywidualny Plan Działania: Każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnego planu działania, dostosowanego do jego specyficznych umiejętności, doświadczenia zawodowego i celów zawodowych. Plan ten będzie uwzględniał także ewentualne obszary do doskonalenia oraz konkretne kroki, jakie uczestnik może podjąć w celu osiągnięcia swoich zawodowych celów.
  2. Szkolenia Zawodowe: Projekt obejmuje bogaty program szkoleń zawodowych, które mają na celu rozwinięcie umiejętności i wiedzy zawodowej uczestników. Szkolenia te mogą obejmować tematy związane z aktualnymi trendami rynku pracy, umiejętnościami miękkimi, doskonaleniem specjalistycznych umiejętności branżowych oraz rozwijaniem kompetencji przydatnych w dzisiejszym dynamicznym środowisku zawodowym.
  3. Stypendium Szkoleniowe: Dla uczestników, którzy wykażą szczególne zaangażowanie i postępy w ramach projektu, dostępne będą stypendia szkoleniowe. Stypendium to umożliwi uczestnikowi dodatkowe finansowanie na rozwijające szkolenia, kursy specjalistyczne czy inne formy doskonalenia zawodowego. To wsparcie pozwoli uczestnikowi zainwestować w swój rozwój zawodowy, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje.
  4. Poradnictwo zawodowe: doradca zawodowy pracuje wspólnie z osobą chcącą być aktywną na rynku pracy, nad świadomym i samodzielnym podjęciem przez nią decyzji dotyczącej drogi rozwoju zawodowego oraz nad dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.
  5. Projekty unijne: Specjalizujemy się w profesjonalnej obsłudze i kompleksowemu wsparciu w pozyskiwaniu dotacji unijnych dla firm i klientów indywidualnych.
Skip to content