Egzaminy VCC

Fundacja VCC prowadzi działania badawczo-rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem zasobów kapitału intelektualnego.

Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie w systemie pozaformalnym i nieformalnym.

Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone kwalifikacje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej.

Certyfikat VCC zapewnia:

Potwierdzenie Umiejętności: Certyfikaty stanowią oficjalne potwierdzenie posiadania określonych umiejętności lub wiedzy w danej dziedzinie. Dla pracodawców mogą one być ważnym wskaźnikiem, że kandydat posiada kluczowe kompetencje,

Konkurencyjność na Rynku Pracy: W niektórych branżach posiadanie określonych certyfikatów może zwiększyć Twoje szanse na zdobycie pracy. Firmy często poszukują pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, a certyfikaty mogą być jednym z kryteriów selekcji,

Rozwój Zawodowy: Uzyskanie certyfikatu może być częścią procesu ciągłego doskonalenia zawodowego. To może pomóc w utrzymaniu aktualnych umiejętności, a także w zdobywaniu nowych w miarę rozwoju technologii i zmian w danej dziedzinie.

 

Jesteśmy Partnerem Egzaminacyjnym i posiadamy Akredytację Edukacyjną VCC. Przeprowadzamy następujące egzaminy:

– Pracownik obsługi biurowej,

– Techniki sprzedaży,

– Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych,

– Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,

– Opiekun dziecięcy,

– Florysta,

– Opiekun osób starszych,

– Grafik komputerowy,

– Marketing w reklamie

oraz wiele innych zawartych na stronie internetowej Fundacji VCC

https://vccsystem.eu/

Skip to content